Logo pARTisan

Konec spomina – koroske partizanke, koroski partizani

Deželno sodišče za kazenske zadeve (Siva hiša)


Gedenkraum Landesgericht, Foto Ernst Logar 2008
Spominski prostordeželno sodišče na Dunaju, Ernst Logar 2008

Od 23. do 30. aprila letošnjega spominskega leta predstavlja Ernst Logar skupno z umetniškim društvom pArtisan na bivšem morišču nacionalsocialističnega sodstva, kjer se danes nahaja spominski prostor v deželnem sodišču za kazenske zadeve, svojo drugo postajo razsta "Konec spomina – koroški partizani in partizanke". Na tem kraju so med leti 1938 in 1945 zaradi njihovega političnega prepričanja oziroma zaradi njihove narodne ali verske pripadnosti obglavili nad tisoč žensk in moških iz Avstrije in številnih drugih evropskih držav. Med njimi je bilo iz Sel in iz sosednjih južnokoroških občin tudi 13 slovenskih žrtev, ki jih je 9. aprila 1943 predsednik "ljudskega sodišča" (Volksgerichtshof) Roland Freisler zaradi njihovega odpora proti nacionalsocialističnemu režimu obsodil na smrt. 29.4.1943 so jih v tem prostoru na Dunaju usmrtili.

Ernst Logar se v tej drugi prezentaciji razstave "Konec spomina" naprej dosledno ukvarja z usodo koroških partizank in partizanov. Medtem ko je januarja tega leta bila njegova prostorska inštalacija na ogled v avstrijskem parlamentu (palača Epstein), tokrat o njihovem življenu kot koroški Slovenci in Slovenke prek umetnikovih posnetkov pričajo koroški partizani in partizanke na zgodovinsko pravtako pomembnem kraju Dunaja.

Odprtje razstave 22. aprila 2008 ob 13.30 uri
Uvodne besede dr. Ulrike Psenner – predsednica dunajskega deželnega sodišča za kazenske zadeve
dr. Brigitte Bailer Galanda – vodja Dokumentacijskega arhiva avstrijskega upora

Kdaj: od 23.–30. aprila 2008
Odprto: od po–pe 9.00–15.00 ure, so 11.00–16.00 ure
Komemoracija: 29. aprila 2008 ob 10.45 uri prireja Klub slovenskih študentk in študentov vsakoletno spominsko proslavo

Deželno sodišče za kazenske zadeve (Siva hiša) – spominski prostor
Landesgerichtsstrasse 11, A-1080 Dunaj

vabilo - Razstava (pdf, 160 KB)


Rauminstallation Landesgericht, Foto Ernst Logar 2008
Prostorska inštalacija, Deželno sodišče Dunaja,       Ernst Logar 2008

<<