Logo pARTisan

Konec spomina – koroški partizani in partizank

Avstrijski parlament, palača Epstein


Tisch - Moschenitzen/ Moš?enica, Foto Ernst Logar 2007
Moschenitzen/ Moščenica     Ernst Logar 2007

Ernst Logar bo od od 29. januarja do 2. februarja v kooperaciji z avstrijskim parlamentom priredil razstavo »Konec spomina – koroški partizani in partizanke« umetniškega društva »pArtisan – Kunst im sozial- und gesellschaftspolitischen Kontext«.

Na notranjem dvorišču palače Epstein, ki je bila zaradi svoje preteklosti predvidena za »Hišo zgodovine«, bo postavljena prostorska instalacija, v kateri koroški partizani oz. partizanke v svojih zasebnih stanovanjih govorijo o svojem življenju koroškega Slovenca oz. Slovenke. Umetnik se je z njimi pogovarjal o ključnih vojnih doživetjih, povojnem času, vse do današnjega življenja na Koroškem. Zasloni so postavljeni na mizah, ki jih je treba razumeti kot simbol za kraj spomina. Ob kuhinjski mizi  se pripovedujejo družinske zgodbe, predstavljene iz različnih zornih kotov ali pa, ne tako redko, tudi čisto zamolčane. Miza je simbol medgeneracijskega posredovanja spominov v osnovni celici družbe, družini.

Na Koroškem še danes ni zgodovinsko korektnega odnosa do lastne zgodovine, do koroških partizanov oz. partizank in do koroških Slovenk in Slovencev. Čeprav je po oceni zgodovinarjev partizanski boj najpomembnejši prispevek Avstrije za zmago nad nacističnim režimom, koroškim Slovenkam in Slovencem, ki so se borili v vrstah slovenskih partizanov, še danes očitajo, da se niso borili za svobodno Avstrijo, ampak za komunistično Slovenijo.

»Konec spomina« pomeni tudi, da lahko pogledamo v oči zadnji generaciji, ki je še sama doživela nacizem. Generacija tedaj odgovornih, starih več kot 40 let, je že mrtva, mladi prejemniki ukazov, vojaki in delavci so že končali svoje poklicno življenje. V enem desetletju ne bo več nobenega neposrednega spomina na Tretji rajh. To naj bo povod za razmislek o vlogi spominjanja v našem dojemanju zgodovine.

UmetnUmetniško društvo »pArtisan« želi vzpostaviti zvezo med včeraj in danes. Ta zveza postane vidna predvsem pri aktualnih sporih ob dvojezičnih krajevnih napisih v avstrijski dnevni politiki.

V prihodnosti nameravamo prirediti vrsto razstav o »koroških partizanih« na različnih spominskih mestih v Avstriji, ki so neposredno povezana z zgodovino nacizma in avstrijskega odpora. Razstava »Konec spomina« bo zato postavljena aprila 2008 na spominskem mestu žrtev nacističnega sodstva v »Sivi hiši«,  dunajskem deželnem sodišču, Landesgerichtsstrasse 11. Ta projekt je naslednji, konsekventni korak pri ukvarjanju z avstrijsko sodobno zgodovino in njenimi aktualnimi posledicami.

vabilo - Razstava (pdf, 237KB)

Foto Rauminstallation Palais Epstein
Prostorska inštalacija – notranje dvorišče palače Epstein,              Ernst Logar 2008


Članki iz medijev

Tiskani mediji:
„Leben in den Gräben – Buchpräsentation im Hohen Haus“ –
     APA, 28.01.2008
„Die Schlange Hitler töten" – Brigitte Borchhardt Birbaumer“ –
     Wiener Zeitung, 29.1.2008
„Installation im Palais Epstein gibt Kärntner Partisanen eine Stimme“ –
     Kleine Zeitung, 29.1.2008
„Die verdrängten Schicksale“ – Kleine Zeitung, 29.1.2008
„Was kostet “Kärnten“?“ – Helge Stromberger –  MALMOE, 29.1.2008
„Geheimnisse Kärntner Küchen“ – Anne Katrin Feßler –
     Der Standard, 31.1.2008
„Spomini imajo pravico do prežitetja“ – Novice, 1.2.2008

Radio:
Beitrag Gregor Wakounig – Radio Agora, 26.1.2008
„Kärntner Partisanen im Zweiten Weltkrieg“ – Michaela Monschein –
     Ö1 Kulturjournal, 31.1.2008

Televizija:
29.1.2008 ORF - ZIB 2, 22:00Uhr
29.1.2008 ORF - Kärnten Heute, 19:00Uhr
3.2.2008 ORF - Hohes Haus, 12:00Uhr
6.2.2008 RTV LJ 1 - Morgenprogramm

<<